1 TWH (po podstawowej)

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca klasy: Aneta Rybka

Samorząd klasowy

Przewodnicząc